لینک های مرتبط: 

 

 

 دانشگاه ماستریخت هلند: https://www.maastrichtuniversity.nl/

 دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس: https://www.emu.edu.tr/en

دانشگاه سلیمانیه: http://univsul.edu.iq/en/

دانشگاه خارکیف اوکراین: https://ksmu.kharkov.ua/

دانشگاه هاولر: https://hmu.edu.krd/

دانشگاه آمستردام: https://www.amc.nl/web/home.htm

دانشگاه IFRES فرانسه: http://ifres-int.com

دانشگاه راپه رین: http://www.uor.edu.krd

دانشگاه حلبچه: http://www.halabjauni.org/en/default.aspx

دانشگاه کویه: Www.koyauniversity.org

دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه: Www.spu.edu.iq