تاریخچه:


در نمودار سازمانی سال 94 فعالیت های روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به صورت ترکیبی در قالب یک مدیریت توسط وزارت متبوع تصویب و به این موسسه ابلاغ گردید. با توجه به ارایه مدارک و مستندات برنامه ها و فعالیت های بین المللی سازی آموزش در سال 95 توسط دانشگاه به وزارت متبوع، این مدیریت به صورت واحدی مستقل شروع به کار کرد. 

جهان امروزی دنیایی آکنده از تغییرات متنوع و سریع، توام با ظهور و رواج فناوریهای برتر و گسترش روزافزون عرصه های مختلف علمی است. عصر کنونی عصری است که ارتباط و تعامل علمی با سازمانهای ملی و بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود لذا نمی توان برقراری ارتباطات علمی با دیگر کشورهای جهان را نادیده گرفت. در این ارتباط دوسویه شناساندن پتانسیل های موجود علمی کشور نیز از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. همکاری با دانشگاه های بین المللی و به اشتراک گذاری منابع، اساس و بنیاد ارائه آموزش عالی و تحقیقات جامع میباشد. لذا این حوزه می کوشد تا با تبادل آخرین اطلاعات علمی و فناوریهای جدید با سایر نهادها و سازمانهای علمی بین المللی، سطح علمی دانشگاه و اعضای هیات علمی را ارتقا داده و دستاوردهای علمی دانشگاه را در مجامع بین المللی ارائه نماید.


 


 - توسعه و ارتقاء سطح زیر ساخت های دانشگاه به منظور دستیابی به شاخص  بین الملل سازی 
-ارتقا سطح دانشگاه به منظور دستیابی با استانداردها و معیارهای آموزشی و پژوهشی جهانی
-کسب اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه 
- افزایش  جذب دانشجویان  غیر ایرانی برای تحصیل در دانشگاه 
- گسترش فعالیت در زمینه های آموزشی، پژوهشی، همایش ها و جشنواره های مشترک ملی و بین المللی و ... 
-کمک به دانشجویان برای کسب آمادگی لازم برای مشارکت در صحنه رقابت علمی بین المللی
-مشارکت در ارتقا سطح علمی، فرهنگی و آموزشی اساتید و دانشجویان
- برنامه ریزی هدفمند در همکاری ها برای ارتقاء کیفیت ‌آموزش و پژوهش پیشرو
-حرکت در جهت گسترش ارتباطات و حضور موثردر شبکه های علمی آموزشی وپژوهشی بین المللی و سهیم نمودن دانشجویان در آن
-معرفی و شناساندن دانشگاه به دیگر کشورهای منطقه و جهان در جهت بین المللی سازی فعالیت ها و برنامه های دانشگاه
-ارز اوری، جذب منابع و سرمایه گذارى خارجى
-دستیابی به فناوریهای نوین و روز دنیا
-ارایه و معرفی فرهنگ ایران- اسلام به سایر کشورها
-گسترش وتوسعه روابط بین الملل با سایر موسسات اموزشی- پژوهشی دنیا

اهداف اختصاصی مبتنی بر اسناد بالادستی (سند چشم انداز بیست ساله، سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بسته بین المللی سازی آموزش پزشکی و ...)

با توجه به اهداف  سند چشم انداز بیست ساله ابلاغی از مقام معظم رهبری، این دانشگاه به منظور دستیابی به تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت ، حکمت و مصلحت، افزایش تولید و صادرات خدمات، تلاش در جهت سازماندهى و بسیج امکانات و ظرفیتهاى دانشگاه در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمى جهان، گسترش همکارى هاى دو جانبه، منطقه یى و بین المللی، تقویت روابط سازنده با دانشگاه های کشورهاى غیرمتخاصم  و بهره گیرى از روابط براى افزایش توان ملى، افزایش جذب منابع و سرمایه گذارى خارجى، تلاش براى دستیابى به اقتصاد متنوع و متکى بر منابع دانش و آگاهى، سرمایه انسانى و فنآورى نوین به فعالیت های بین المللی سازی می پردازد. 

همچنین از اهداف اختصاصی این دانشگاه تحقق دیپلماسی علمی فعال برای کسب دانش ها و فناوری های برتر و نوپدید و مورد نیاز اولویت دار کشور، ترویج، انتشار و انتقال دستاوردهای علمی و فناوری کشور در چارچوب منافع ملی و سیاست های کلان نظام، تقویت و توسعه شبکه های صیانت شده فراملی میان دانشمندان، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان در داخل و خارج از کشور، توسعه ساز و کار جذب، اقامت و بهره گیری ضابطه مند از ظرفیت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و دانشجویان خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، سامان دهی، حمایت و هدفمندکردن پذیرش دانشجویان غیرایرانی و اخذ بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی خارج از کشور مبتنی بر اولویت های تعیین شده در اسناد بالادستی نظام.  توسعه همکاری های علمی بین المللی از قبیل دوره های آموزشی و دانشگاهی، پروژه ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، مجلات علمی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی و علاوه بر آن توسعه بین المللی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه بر اساس برنامه آمایش بین الملل علوم پزشکی می باشد.

ارائه سیاست های قابل اجرا برای گسترش فعالیت های معنی دار و موثر در جامعه علمی بین المللی و دانشگاههای معتبر در سراسر جهان
فراهم آوردن فرصت برای توسعه قابلیت ها و پتانسیل های اساتید و دانشجویان دانشگاه
گسترش موافقت نامه های با موسسات آموزش عالی در سطح بین المللی و همچنین با شرکت های بزرگ جهان در زمینه های منافع استراتژیک
تسهیل اهداف دانشگاه برای رسیدن به استانداردهای بالا و حفظ آنها در هر دو فرایند تحصیل و فعالیتهای پژوهشی
پرورش بین المللی ارتباطات اداری و تحقیقاتی، مشاوره ای، و گسترش برنامه های آکادمیک برای دستیابی به چشم انداز جهانی
راه اندازی مشارکت و برنامه های مطالعاتی با دانشگاه های بین المللی
بهبود ابعاد بین المللی پژوهش، تحقیقات و آموزش
تدوین خط مشی دانشگاه در برقراری روابط بین الملل
تدوین اولویتهای دانشگاه در امور بین الملل
استخراج نیازهای دانشگاه در امور بین الملل
جمع بندی فرصتها و تهدیدهای برقراری ارتباطات بین الملل
حمایت از برگزاری دوره های کارآموزی و پژوهشی کوتاه مدت برای متقاضیان بین المللی
ایجاد بستر مناسب جهت محققین برجسته خارجی جهت انجام تحقیقات و ارائه آموزشهای تخصصی خود در دانشگاه
ایجاد فرصت جهت همکاری اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه با اساتید و پژوهشگران ممتاز خارجی
دستیابی به شیوه های نوین برای بهره وری مناسب از فنآوریها
ارزیابی واحدهای تابعه دانشگاه بر اساس شاخص‌های متنوع سیستم‌های رتبه‌بندی جهانی
آشنایی واحدهای تابعه دانشگاه با شاخص‌های رتبه‌بندی جهانی
ارائه راهکارهای ارتقاء رتبه‌ی جهانی دانشگاه
بررسی و تدوین استاندارهای اعتبار بخشی آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی دانشگاه
ارزیابی مستمر استانداردهای اعتبار بخشی مؤسسه ای و حذف و اضافه و تعدیل استانداردها
بررسی و تدوین آیین نامه های اجرایی لازم برای اعتباربخشی مؤسسه ای
شناسایی و انتخاب افراد صاحب صلاحیت از اعضای هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات وابسته برای شرکت در ترکیب گروه های ارزیابی درونی و بیرونی 
پیشنهاد و تدوین آموزشهای ضروری برای اعضای هیأتهای ارزیابی درونی / بیرونی دانشگاه
ارزیابی و اظهارنظر نهایی در مورد گزارشات و ارزیابی بیرونی دانشگاه و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه

  

- استفاده مفید از تجربه های موفق سایر دانشگاه ها و مراکز علمی و پزشکی در زمینه بین المللی سازی

- افزایش عقد تفاهمنامه های اموزشی-پژوهشی با سایر موسسات بین المللی و داخلی

- ارایه دوره های کوتاه مدت آموزشی به دانشجویان سایر موسسات غیر ایرانی ( از جمله فلوشیپ، Summer School، Observership و …)

- دعوت از  تیم هایی از مسئولین سایر موسسات غیر ایرانی و همچنین اعزام تیم هایی به سایر کشورها بخصوص کشورهای هدف در نقشه آمایش علوم پزشکی  جهت شناساندن دانشگاه و افزایش ارتباطات بین المللی دانشگاه

- تهیه سند بین الملل سازی دانشگاه و حرکت در مسیر این سند

- تقویت و به روز رسانی سایت های دانشگاه و سایت EDUCATION IRAN بر اساس استاندارهای وبومتریک

- تبادل استاد ودانشجو با سایر موسسات بین المللی معتبر دنیا به منظور انتقال تجارب

- تهیه اقلام فرهنگی معرفی دانشگاه (شامل کلیپ های معرفی دانشگاه، بروشور، فکت بوک) و نصب بنر و استند و سردر های سه زبانه (فارسی، انگلیسی و کردی) در واحدهای مختلف دانشگاه

- افتتاح مراکز اموزشی توسط دانشگاه در کشورهای هدف نقشه آمایش علوم پزشکی کشور

- تهیه شیوه نامه ها و پروتکل (نمودار FOCUS PDCA) فرایندهای در حال اجرا(جذب دانشجو.......) در مدیریت امور بین الملل   

- ارائه بسته های تشویقی به اعضای هیات علمی (پرداخت هزینه دوره و امتحان آیلتس اساتید و دانشجویانی که نمره 5 به بالا دریافت نموده اند)

- در نظر گرفتن امتیاز درترفیع سالیانه برای اعضای هیات علمی فعال در عقد قراردادها و تفاهم نامه های بین المللی 

- جذب اعضای هیات علمی  مسلط به زبان انگلیسی 

- جذب کارکنان مسلط به زبان انگلیسی در مدیریت امور بین الملل و آموزش دانشکده ها

- راه اندازی طرح Peer Mentoring به طوری که دانشجویان بین الملل یک دانشجوی همتای ایرانی هم رشته جهت راهنمایی و آشنایی با دانشگاه و رفع مشکلات احتمالی داشته باشند

- رایزنی و مکاتبه مداوم با وزارت متبوع، استانداری و ... جهت رفع مشکلات و تهدیدات بیرونی در زمینه جذب دانشجو از جمله قرار نداشتن نام دانشگاه در لیست دانشگاه های مورد تایید از نظر کشور عراق


- تدوین سیاست های بین الملل سازی دانشگاه

- تشکیل و پیگیری مصوبات کمیته عالی بین الملل سازی
- توسعه همکاریهای علمی بین المللی و تدوین برنامه های همکاری و تفاهم نامه با دانشگاه های سایر کشورها
- پذیرش، آموزش و ارائه خدمت به دانشجویان خارجی در قالب برنامه آمورش بین الملل، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه
- همکاری با معاونت درمان دانشگاه در خصوص توریسم درمانی
- برنامه ریزی و ارائه خدمات مورد نیاز برای سفر هیات های رسمی دانشگاه به خارج از کشور و همچنین هیات ها و مهمانان خارجی دانشگاه با همکاری دانشکده ها و گروههای آموزشی و پژوهشی
- همکاری با معاونت پژوهشی در برگزاری کلیه گردهمایی های علمی بین المللی از جمله کنگره، سمینار، همایش، سمپوزیوم و ...
- برنامه ریزی جهت شناساندن دانشگاه در سطح بین المللی
- اجرای سیاستهای بین الملل سازی دانشگاه با همکاری حوزه ریاست و معاونین دانشگاه
- پیگیری راه اندازی ساختار سازمانی معاونت بین الملل با استفاده از تجربیات دانشگاه های دیگر و سیاست کلی وزارت بهداشت