شیوه نامه جذب دانشجویان غیر ایرانی

دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایشی

  1. شرایط عمومی متقاضیان تحصیل

1.1.            نداشتن منع قانونی جهت اقامت و تحصیل مطابق قوانین

1.2.            داشتن گواهی معتبر سلامت جسمی و روحی مطابق دستور العمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تکمیل دفترچه سلامت دانشجویان بر مبنای شرایط دانشگاه مربوطه

1.3.            داشتن مدرک اتمام دوره کامل آموزش متوسطه دبیرستان برای متقاضیان دوره های دکتری عمومی و کارشناسی (Under Graduate)و دارا بودن مدرک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی به ترتیب برای متقاضیان تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد ، Ph.D، M.P.H و دستیاری بالینی پزشکی و دندانپزشکی (Postgraduate) مدارک مذکور، در صورت پذیرفته شدن نهایی متقاضی باید به تایید موسسه آموزشی کشور محل تحصیل و سفارت و یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد و در هنگام ثبت نام به دانشگاه ارائه گردد.

1.4.            پذیرش دانشجویان در رشته های مصوب شورای گسترش آموزش می باشد. در صورت وجود متقاضی جهت تحصیل در رشته هایی که مجوز شورای گسترش آموزش در دانشگاه مربوطه را ندارند، پذیرش متقاضی در این رشته ها منوط به اخذ مجوز از طریق شورای آموزشی دانشگاه می باشد و به متقاضی اطلاع داده می شود که مدرک تحصیلی ایشان صرفاٌ به تأیید دانشگاه محل تحصیل می رسد.

2.      زمان بندی پذیرش

زمان پذیرش به شرح زیر می باشد و بر مبنای صلاحدید دانشگاه مربوطه قابل تغییر است.

مراحل کار

نیمسال اول

نیمسال دوم

آخرین زمان دریافت مدارک

 

بررسی و اعلام نتیجه به داوطلب

 

 

آخرین مهلت ثبت نام و واریز شهریه

 

 

شروع کلاس ها

بر اساس تقویم دانشگاه ها

بر اساس تقویم دانشگاه ها

3.      شرایط درخواست پذیرش:

متقاضیان می توانند درخواست خود را به همراه مدارک مورد نیاز از طریق وبسایت انگلیسی هر دانشگاه به صورت آنلاین ثبت کنند و یا از طریق افراد و موسسات (Agent)مورد تایید دانشگاه به معاونت یا مدیریت امور بین الملل آن دانشگاه ارسال کنند.

4.      شرایط بررسی درخواست پذیرش متقاضیان:

4.1.            مدارک ارسالی دانشجو در کمیته پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه مربوطه مورد برسی قرار می گیرد و اعلام نظر نهایی در خصوص تایید یا رد درخواست به دانشجو اعلام می گردد.

تبصره 1: دانشگاه ها می توانند در هر دو نیمسال مهر و بهمن دانشجو بپذیرند.

4.1.1.     برای بررسی پرونده متقاضیان تحصیلات تکمیلیPostgraduate))، حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی و مدیر گروه مربوطه در هر دانشگاه الزامیست.

4.1.2.     برای بررسی پرونده متقاضیان کارشناسی، و دکترای حرفه ای(Undergraduate) حضور معاون آموزشی و رئیس دانشکده مربوطه در هر دانشگاه الزامیست.

4.1.3.     شرط معدل متقاضیان برای رشته ها و مقاطع مختلف توسط معاونت آموزشی و مدیریت امور بین الملل دانشگاه مربوطه تعیین گردد.

4.1.4.     متقاضیان تحصیلات تکمیلی بعد از تایید اولیه در شورای آموزش بین الملل دانشگاه به صورت Conditional پذیرفته می شوند و بعد از قبولی در مصاحبه حضوری نامه پذیرش نهایی برای آنها صادر می گردد. پذیرش متقاضیان تحصیلات تکمیلی و غیره بر اساس شرایط دانشگاه قابل تغییر است.

4.1.5.     مصاحبه با متقاضیان Postgraduate by Course با حضور معاون محترم آموزشی، رئیس و یا نماینده ای از دانشکده که عضو هیأت علمی می باشد و مدیر گروه مربوطه در محل مدیریت امور بین الملل دانشگاه و در نهایت کلان منطقه برگزار می گردد. پذیرش متقاضیان تحصیلات تکمیلی بر اساس شرایط و صلاحدید دانشگاه قابل تغییر است.

4.1.6.     مصاحبه با متقاضیان Postgraduate by Research با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری و یا نماینده ای از آن معاونت که عضو هیأت علمی می باشد و مدیر گروه مربوطه در محل مدیریت امور بین الملل دانشگاه و در نهایت کلان منطقه برگزار می گردد. پذیرش متقاضیان دوره تحصیلات تکمیلی بر اساس شرایط و صلاحدید دانشگاه قابل تغییر است.

4.1.7.     پروسه بررسی مدارک دانشجویان مقطع تخصص به شرح زیر می باشد:

الف) مدارک دانشجویان مقطع تخصص برای پذیرش دستیاران در جلسه ای با حضور مدیر گروه و نماینده دانشکده مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از پذیرش گروه و موافقت دانشکده در شورای آموزش بین الملل متشکل از اعضای ثابت شورا شامل روسا و معاونین آموزشی دانشکد ها، معاونت آموزشی، معاونت تحقیقات و فناوری، معاونت دانشجوی و فرهنگی و مدیریت امور بین الملل پذیرش می شود.

ب) بعد از تایید مدارک دانشجو در کمیته ارزیابی مدارک تحصیلی که اعضای آن شامل مدیریت تحصیلات تکمیلی، معاون بالینی دانشکده پزشکی و نماینده امور بین الملل می باشد، بر اساس نامه شماره 500/541 مورخ 29/5/97 معاون محترم آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی،پرونده متقاضیان توسط نامه ای با امضای ریاست محترم دانشگاه جهت اخذ شماره نظام پزشکی به سازمان نظام پزشکی معرفی می شوند.

پ) اخذ بیمه مسئولیت جهت دستیاران بالینی اجباری می باشد.

4.1.8.     کمیته جذب دانشجویان غیر ایرانی (International) پس از بررسی مدارک دریافتی، در صورت ناکافی بودن صلاحیت علمی داوطلب با توجه به ریز نمرات آخرین کارنامه آموزشی، می تواند برای متقاضی، امکان "پذیرش مشروط به گذراندن واحدهای پیش نیاز" در نظر بگیرد؛ در این صورت آغاز تحصیل دانشجو مشروط به گذراندن موفق دروس مذکور حسب مقررات آموزشی دانشگاه خواهد بود.

با توجه به رشته تحصیلی متقاضی و با صلاحدید دانشکده مربوطه به جای دروس عمومی گروه که برای دانشجویان غیر ایرانی مورد نیاز نمی باشد، دروس پیش نیاز (کمک های اولیه 2 واحد، زیست شناسی 4 واحد، زبان انگلیسی 2 واحد، زبان فارسی 2 واحد، شیمی2 واحد ، کامپیوتر2 واحد، ریاضی 2 واحد و ...) بر اساس نیاز دانشکده و ضوابط دانشگاه به صورت واحد کمبود یا جبرانی ارائه می گردد.

4.1.9.     در صورت انتقال دانشجوی بین الملل از دانشگاه های خارج از کشور، دانشکده و گروه مربوطه می تواند بر اساس کوریکولوم و سر فصل دروس گذرانده شده اقدام به تطبیق واحد نماید.

4.1.10. وضعیت انتقالی در بین دانشگاه های داخل کشور و تطبیق واحد های گذرانده احتمالی در یکی از دانشگاه های داخلی برابر مقررات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.

4.2.            اسامی پذیرفته شدگان هر دانشگاه طی نامه ای به کلان منطقه اعلام می شود و تایید نهایی آنان در کمیته پذیرش دانشجویان غیر ایرانی کلان منطقه با حضور اعضای رسمی این کمیته صورت می گیرد.

5.      شرایط ثبت نام متقاضیان:

درخواست ویزای تحصیلی پذیرفته شدگان دو ماه قبل از سفر آنها توسط معاونت یا مدیریت امور بین لملل از طریق سامانه سازمان دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال می گردد و یا متقاضی می تواند شخصاً از طریق وبسایت http://saorg.ir:8081 اقدام به اخذ ویزای تحصیلی نماید. پس از تکمیل درخواست ویزا، استعلام و مکاتبه با سازمان دانشجویان جهت صدور ویزای دانشجویی توسط معاونت و یا مدیریت امور بین الملل صورت می گیرد.

5.1.            بعد از پذیرش نهایی، متقاضی باید به صورت حضوری ثبت نام نموده و شهریه ترم اول و بیمه دانشجویی (در صورت تمایل خوابگاه) را پرداخت نماید. پس از تکمیل ثبت نام، مصاحبه زبان فارسی و انگلیسی توسط گروه زبان دانشگاه وکارشناسان امور بین الملل برگزار می گردد.

5.2.            برای تمامی پذیرفته شدگان در موقع ورود مصاحبه تعیین سطح زبان فارسی انجام می شود و بر اساس رتبه بندی کلاس های آموزش زبان فارسی 3 یا 6 ماه برگزار می گرددو در پایان دوره دانشجو باید نمره قبولی را کسب کرده باشد و به عنوان 3 یا 6 واحد زبان فارسی جایگزین دروس اسلامی گردد.

5.3.            توانایی و تسلط دانشجو به زبان فارسی و انگلیسی ضروری می باشد که بر اساس قوانین و شرایط توسط دانشگاه مربوطه تعیین می گردد. تعیین سطح زبان انگلیسی و فارسی به عهده دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه می باشد.

5.4.            به دانشگاه اجازه داده می شود که بر اساس مصوبات هیأت امناء دانشگاه مربوطه نسبت به ارائه تخفیفات دانشجویان غیر ایرانی به دانشجویان واجد شرایط در بدو ورود و در زمان تحصیل اقدام نماید.

5.5.            متقاضیان دوره های تخصصی اهل اقلیم کردستان عراق می بایست از شرایط مجوز تحصیل توسط وزارت علوم کردستان عراق آگاهی یابند.

6.      شرایط فارغ التحصیلی

6.1.            دانشنامه و گواهی ریز نمرات به دانش آموختگان غیر ایرانی (International) پس از فراغت از تحصیل توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاه محل تحصیل به زبان انگلیسی ارائه می گردد.

6.2.            ارائه دانشنامه دانش آموختگان مذکور در جشن فارغ التحصیلی که توسط معاونت محترم آموزشی برگزار می گردد با حضور ریاست محترم دانشگاه مربوطه و معاونین محترم آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و دانشجویی، ریاست محترم دانشکده مربوطه و معاون یا مدیر محترم امور بین الملل آن دانشگاه صورت می پذیرد.