دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / امور آموزشی مدیریت امور بین الملل / آیین نامه های آموزشی / پروتکل برگزاری دوره های کوتاه مدت گروه های دانشجویی دانشگاه های عراق

پروتکل برگزاری دوره های کوتاه مدت گروه های دانشجویی غیر ایرانی

مقدمه:

با توجه به شرایط جغرافیایی و توانمندی های استان خصوصا در زمینه درمان و آموزش پزشکی لازم است جهت ارزآوی و بهبود اقتصاد استان این فرصت را مغتنم شمرده و از این ظرفیت ها نظیر گردشگری، گردشگری سلامت وتربیت دانشجو نهایت بهره برداری را نمود.

لذا لازم است ابتدا نیازسنجی های واقع بینانه ا ی از شهرهای کشور همسایه عراق هم در منطقه کرد نشین و هم جنوب آن صورت بگیرد و بر اساس نیاز آنها با در نظر گرفتن دغدغه ها ی امنیتی و سیاسی و فرهنگی کشور خود توانایی رفع نیازهایشان را به آنها تفهیم نموده و در این مسیر با مدیریت توانا اقدام نمائیم.

یکی از این فرصت ها با توجه به نیاز سنجی های قبلی انجام شده، ضعف آموزش کادر پرستاری و مامایی و نیز عدم توانایی بخش های تخصصی پزشکی خاص نظیر چشم و گوش و مغز و اعصاب برای دانشجویان و رزیدنت های پزشکی می باشد.

شروع:

1 - نیاز سنجی در دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و درمانی نظیر اداره سلامت شهر مورد نظر

روش: اعزام کارشناسان و مدیرگروه ها به شهر های مورد نظر و ملاقات با مدیران دانشگاهها و مرکز درمانی و دیدار میدانی  و در صورت لزوم انعقاد تفاهم نامه هایی با تعیین موارد مورد نظر.

بدیهی ست امور بین الملل ایجاد ارتباط گروهای آموزشی هم نظیر را و نیز انجام دیدار را تسهیل و همراهی خواهد نمود.

2 اعلام توانمندی ها و امکانات علمی و درمانی دانشگاه کرمانشاه به دانشگاه هدف

 روش: از طریق ارتباطات انجام شده در سفر نیازسنجی قبلی و با داشتن راه های ارتباطی نظیر ایمیل و شبکه مجازی و نیز با دعوت از تیم مدیریت گروه آموزشی مربوطه یا  دانشکده هدف به کرمانشاه.

3 دریافت نیاز نوع گروه آموزشی و تعداد دانشجویان از دانشگاه هدف:

با توجه به اینکه دوره های آموزشی 2 الی 4 هفته خواهد بود و برای رفت و آمد داخل و خارج شهری از وسیله نقلیه استیجاری میدل fاس 30 نفره استفاده خواهد شد ویک الی 3 نفر هم گاهی بعنوان مترجم یا راهنما با آنها همراه خواهد گردید توصیه میشود حداکثر تعداد گروهها 27 نفر باشند.

4 موضوع در دانشکده و یا گروه مربوطه با حضور نماینده بین الملل تشکیل خواهد گردید.

5 اخذ موافقت دانشکده و گروه مربوطه با کلیات برنامه

6 -  نماینده بین الملل موضوع را با معاونت فرهنگی دانشجویی در یک جلسه با حضور مسول خوابگاهها و مسول نقلیه و سلف  سرویس و تغذیه دانشجویی مطرح خواهد نمود.

در این جلسه هزینه تقریبی برگزاری دوره ووجه دریافتی برای آن معاونت و زمان تخلیه خوابگاه ها و زمان مناسب پذیرش گروه مهمان تعیین میگردد.

7 نماینده بین الملل نتیجه جلسات گذشته را با معاونت آموزشی  مطرح نموده وموافقت معاون آموزش دانشگاه و وجه درخواستی به عنوان حق آموزش اعلام میگردد.

8 اعلام نتیجه جلسات طی نامه ای به هیئت ریسه دانشگاه برای اخذ موافقت و تعیین قیمت نهایی.

9 در صورت مخالفت هیئت ریسه با قسمت هایی از برنامه، برای رفع آن اقدام میشود.

10 نتیجه نهایی طی نامه ای رسمی با امضای مدیر بین الملل به دانشگاه هدف ارسال می گردد.

همراه نامه ارسالی اطلاعاتی راجع به محل اسکان و تغذیه دانشجویان و نیز سفر گردشگری داخل و خارج از شهر به عنوان هدیه مهمان نوازی دانشگاه به اطلاع آنها رسانده میشود و به آنها امکان انتخاب مکان بهتر با صرف هزینه شخصی بیشتر توضیح داده میشود.

11 وصول اعلام موافقت دانشگاه هدف وتاریخ ورود تیم اسامی افراد و مربیان و تحویل کپی پاسپورت هایشان به حراست دانشگاه.

12 -  تشکیل جلسه تیم مخصوص برگزاری دوره های گروههای آموزشی دانشجویان عراقی با شرکتهای نامبرده شده برای آمادگی و بیان چگونگی استقبال و انجام دوره.

13 انعقاد قرارداد با شرکتهای خصوصی مورد تائید حراست در خصوص تهیه صبحانه و شام دانشجویان (شرکت برکه با مدیریت آقای جلیلیان) و حمل و نقل داخل و خارج شهری (شرکت عقاب غرب با مدیریت آقای عبدلی).

همپنین انعقاد قرارداد با تصویربرداری حرفه ای ک در طی دوره از دانشجویان هنگام آموزش  و حتی گردش های داخل و خارج شهری ویدئوها و عکسهای باکیفیت برای آرشیو و سایت دانشگاه تهیه نماید.

همچنین ارسال نامه با امضای رئیس دانشگاه به مراکز آموزشی مربوطه جهت تهیه ناهار دانشجویان در بیمارستان مربوطه.

14  هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی استان جهت تحویل پکیج گردشگری و تخفیفات ویژه برای دیدار آثار تاریخی استان.

15- روز آخر دوره تشکیل جلسه ای با حضور معاون آموزش و ریاست دانشکده  گروه مربوطه و نیز مربیان اجرا کننده دوره و اعطای گواهی پایان دوره به دانشجویان و تهیه ویدئو ها و عکسهای با کیفیت.

16- هماهنگی با شرکت مینی بوس رانی طرف قرارداد جهت بردن تیم به مرز و پایان دوره.