فرایند دریافت نامه های اشتغال  به تحصیل و اداره گذرنامه

 

کلیه دانشجویان غیرایرانی که بدهکار نمی باشند از روز شنبه 5 آذر ماه 1401 لطفاً جهت درخواست صدور نامه های اداره گذرنامه ، کنسولگری و اشتغال به تحصیل به سایت انگلیسی دانشگاه به آدرس https://www.kums.ac.ir/en/forms قسمت فرم ها مراجعه نموده و فرم های مربوطه را تکمیل نمایید.لازم به ذکر است جهت دریافت نامه صادر شده 24 ساعت پس از ارسال مشخصات به واحد دبیرخانه مدیریت امور بین الملل مراجعه نمایید.