بله2

 

لینک کانال معاونت آموزشی در پیام رسان "بله" به نشانی mededu_ir@ جهت اطلاع رسانی اخبار و مهمترین رویدادهای معاونت آموزشی می باشد.