شیوه نامه جذب ویزیتینگ پروفسور در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از لینک زیر قابل دسترس است:

 

دانلود فایل

 

شیوه نامه جذب اجانکت پروفسور در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از لینک زیر قابل دسترس است:

 

دانلود فایل